Regulamin progresshub.pl https://progresshub.pl

Strona główna

/

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis internetowy progresshub.pl (dalej zwany Serwisem/serwisem) jest platformą służącą do pomagania w rozwoju osobistym i zawodowym. Serwis oferuje różnego rodzaju materiały edukacyjne oraz narzędzia, które mają na celu umożliwienie użytkownikom osiągnięcia sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

1.2. Serwis jest własnością właściciela serwisu.

1.3. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym zakresie oferowanych materiałów, narzędzi i usług, a także obowiązki użytkowników i właściciela serwisu.

2. Korzystanie z Serwisu

2.1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

2.2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich przepisów prawa.

2.3. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Serwisie, w tym zmian w oferowanych materiałach, narzędziach i usługach, oraz w regulaminie.

2.4. Artykuły prezentowanie na stronie, mają charakter jedynie rozrywkowy i są jedynie subiektywnymi opiniami autorów. Po prawdziwą pomoc proszę udać się do specjalisty.

3. Oferowane materiały i narzędzia

3.1. Serwis oferuje różnego rodzaju materiały edukacyjne, takie jak artykuły, poradniki, rankingi.

3.2. Serwis może zawierać oferty ze stron trzecich, na które właściciel nie ma wpływu co do zawartości tych ofert.

3.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość i treści ofert ze stron trzecich, a także nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone w związku z korzystaniem z tych ofert.

3.4. Użytkownik korzysta z ofert ze stron trzecich na własną odpowiedzialność.

4. Odpowiedzialność użytkownika

4.1. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje działania na Serwisie, w tym za treści zamieszczane na Serwisie oraz za korzystanie z ofert ze stron trzecich.

4.2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów.

4.3. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawa właściciela lub innych osób.

5. Odpowiedzialność właściciela

5.1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym za szkody wynikłe z korzystania z ofert ze stron trzecich.

6. Zastrzeżenia do treści

6.1. Serwis może zawierać oferty ze stron trzecich lub linki do innych stron internetowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść tych ofert lub stron i nie może zagwarantować ich jakości lub zgodności z prawem.

6.2. Użytkownik jest świadomy, że korzystając z ofert ze stron trzecich lub odwiedzając inne strony internetowe, opuszcza serwis progresshub.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z korzystania z tych ofert lub stron.

6.3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających regulamin lub przepisy prawa oraz do zablokowania dostępu użytkownika, który narusza regulamin lub w inny sposób zakłóca funkcjonowanie serwisu.

7. Zmiany regulaminu

7.1. Regulamin serwisu może ulec zmianie w każdym czasie.

7.2. Kontynuowanie korzystania z serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin serwisu stanowi umowę między użytkownikiem a serwisem w sprawie korzystania z serwisu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia między użytkownikiem a serwisem.

8.2. Jeśli którykolwiek zapis regulaminu zostanie uznany za nieważny lub niemożliwy do wykonania zgodnie z prawem, pozostałe postanowienia regulaminu zachowują ważność.